آمار بازدید از سایت:

خانه طرح توجیهی دانلود گزارشات توجیهی دانلود رایگان طرح های توجیهی کشاورزی
دانلود رایگان طرح های توجیهی کشاورزی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

جهت دانلود رایگان طرح های توجیهی در بخش صنایع کشاورزی لطفا در لیست زیر کلیک نمایید.

 1. طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت 50 هکتار
 2. طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت 100 هکتار
 3. طرح توجیهی احداث باغ پسته به مساحت 200 هکتار
 4. طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 50 هکتار
 5. طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 100 هکتار
 6. طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 200 هکتار
 7. طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت 750 رأس در هر دوره
 8. طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت 1000 رأس در هر دوره
 9. طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 420000 قطعه
 10. طرح توجیهی پرورش گاو گوشتی به ظرفیت 100 رأس
 11. طرح توجیهی پرورش گاو گوشتی به ظرفیت 150 رأس
 12. طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 1500 مترمربع
 13. طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 3000 مترمربع
 14. طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای) به ظرفیت 6000 مترمربع
 15. طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم به ظرفیت 200 جعبه
 16. طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم به ظرفیت 400 جعبه
 17. طرح توجیهی کشت و پرورش گلها و گیاهان داروئی و صنعتی
 18. طرح توجیهی خیار درختی
 19. طرح توجیهی تولید کنسرو فراورده های غیرگوشتی
 20. طرح توجیهی کشت موز گلخانه ای
 21. طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای (به مساحت 200 هکتار)
 22. طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای (به مساحت 300 هکتار)
 23. طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای (به مساحت 400 هکتار)
 24. طرح توجیهی پرورش اردک مادر به ظرفیت 5000 قطعه در سال
 25. طرح توجیهی پرورش شتر مرغ
 26. طرح کشت یونجه و تولید علوفه به مساحت 100 هکتار
 27. طرح کشت یونجه و تولید علوفه به مساحت 200 هکتار
 28. طرح کشت یونجه و تولید علوفه به مساحت 400 هکتار
 29. طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1000 کندو
 30. طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل به ظرفیت 1250 کندو