صفحه اصلیرئوس مطالب آموزشی دوره کامفار

رئوس مطالب دوره آموزش کامفار

comfar-training-toc

 


 

 

بخش اول- آموزش مفاهیم مربوط به نحوه تهیه گزارشات Feasibility Study برای انواع

طرح های احداث، توسعه، بازسازی و نوسازی و انتقال، برحسب استانداردهای ملی

و بین المللی تهیه این گزارشات شامل: 

 

−        مطالعات بازار

 −        بررسی های فنی

 −        تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی

 

بخش دوم- آموزش مفاهیم و شاخص های مقایسه ای اقتصاد مهندسی شامل: 

 

−        ارزش فعلي خالص                            Net Present Value NPV

−        نسبت ارزش فعلی خالص                  Net Present Value Ratio NPVR

−        شاخص سود آوری                            Profitability Index PI

−        نرخ بازده داخلي کل سرمایه گذاری     Internal Rate of Return IRR

−        نرخ بازده داخلي سرمایه گذار   Internal Rate of Return on Equity IRRE

−        نرخ بازده داخلی تعدیل شده    MIRR Modified Internal Rate of Return

−        دوره بازگشت سرمايه عادی     Normal Payback Period NPBP

−        دوره بازگشت سرمايه متحرک   Dynamic Payback Period DPBP

−        تحلیل اقتصادی                                Economic Analysis

−        ارزش افزوده                                    Value Added

−        اثرات تسعیر ارز                                 Net Foreign Exchange

−        اشتغالزایی                                     Employment Effect

−        ارزیابی اقتصادی                              Economic Appraisal

−        تحلیل تفاضلی                                 Incremental Analysis

−        آزمون رتبه بندی پروژه ها                             Investment Ranking Test

−        تحلیل حساسیت در برنامه ریزی خطی Sensitivity Analysis

−        بدست آوردن IRR مورد نظر                 Desired IRR

−        تحلیل نقطه سربسر                         Break Even Point Analysis

−        صورت حساب جریانات نقدی               Cash Flow

−        صورت حساب سود زیان                     Income Statement

−        ترازنامه                                          Balance-Sheet

−        سایر مفاهیم کاربردی

 

 بخش سوم- آموزش مفاهیم پایه ای و متغیرهای نرم افزار کامفار COMFAR 

 −        تعریف پروژه

−        پروژه های جدید، بهسازی و نوسازی

−        پروژه های مشارکتی

−        روش توسعه پاک/ کاربرد شراکتی

−        تحلیل مالی و اقتصادی

−        تحلیل مرکز هزینه

−        تخصیص هزینه ها

−        ارزیابی مجدد داراییها

−        تورم

−        تعیین مدل ارزیابی موجودیها

−        برنامه ریزی زمانی جهت تعیین دوران احداث و بهره برداری

−        محصولات

−        واحدهای پولی داخلی، خارجی، واحد پولی حسابداری و واحد شمارش

−        تعیین نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری و سرمایه سرمایه گذاری شده

−        تعیین نرخ استقراض و نرخ سرمایه گذاری مجدد

−        هزینه های ثابت سرمایه گذاری

−        افزایش قیمت ها

−        استهلاک و انواع آن

−        هزینه های تولید

−        هزینه های تولید مستقیم و غیر مستقیم

−        هزینه های ثابت و متغیر

−        هزینه های استاندارد تولید و تعدیلات سالیانه

−        برنامه فروش

−        مالیات و یارانه فروش

−        تعیین سرمایه در گردش برحسب هزینه های تولید شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی، موجودی نقد و حساب های پرداختنی

−        منابع تأمین مالی

−        سرمایه پرخطر

−        یارانه ها و هدایا

−        انواع تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت

−        نحوه توزیع سود

−        تعیین درصد مالیات بردرآمد و یا مالیات مطلق

−        ذخایر سرمایه گذاری

−        ذخایر استهلاک

−        تعدیلات استهلاک

 

بخش چهارم- آموزش نحوه جمع آوری مبانی و مفروضات مورد نیاز نرم افزار کامفار 

 

بخش پنجم- آموزش نحوه ورود اطلاعات Data Entry در گره Node های نرم افزار کامفار

 

بخش ششم- آموزش نحوه انتخاب نتایج Select Results، محاسبات Calculation،

نمایش نتایج Show Results و گزارش گیری Print از نرم افزار کامفار

 

بخش هفتم- آموزش نحوه رفع خطاهای Errors ایجاد شده در خروجی نرم افزار کامفار

 

بخش هشتم- آموزش نحوه تجزیه و تحلیل خروجی های حاصل از نرم افزار کامفار شامل:

−        خلاصه عملکرد پروژه

−        هزینه های سرمایه گذاری

−        هزینه های قبل از بهره برداری سود دوران مشارکت

−        نتایج تجاری

−        جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی

−        جریانات نقدی دوره ای

−        جریانات نقدی تجمعی

−        خالص گردش وجوه

−        جریانات نقدی تنزیل شده

−        کل سرمایه سرمایه گذاری شده

−        نسبت NPV به کل سرمایه و سرمایه سرمایه گذاری شده

−        حساسیت IRR

−        دوره بازگشت سرمایه عادی

−        دوره بازگشت سرمایه متحرک

−        کل حقوق سرمایه گذاری شده

−        صورت حساب سود زیان و نسبتها

−        ترازنامه پیش بینی شده

−        ارزش افزوده

−        جدول خالص اثرات تسعیر ارز

−        اثرات اشتغالزایی

−        ارزیابی اقتصادی

 سایر جداول و نمودارهای محاسبه شده توسط نرم افزار

 

 


 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اشتراک گذاری

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
بازگشت به بالا