صفحه اصلیتهیه گزارش فعالیت هیأت مدیره

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی

در پایان هر سال مالی نیاز است تا هیأت مدیره شرکت گزارشی از جزییات فعالیت ها و عملکرد خود در طول سال گذشته تدوین و به مجمع عمومی عادی سالیانه ارائه نماید. کارشناسان شرکت مشاور مالی و سرمایه گذاری بامداد قرن دانش با سالها تجربه در زمینه همکاری در تدوین چنین گزارشاتی، به هیأت مدیره شرکت ها در تهیه گزارش فعالیت جهت ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام مشاوره های لازم و کاربردی ارائه نموده اند. در تهیه این نوع از گزارش شرکت بامداد قرن دانش استانداردها، سرفصل ها و رویه های تعیین شده از سوی سازمان های مربوط را رعایت می نماید.

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

این گزارش ها دارای سرفصل ها و فهرست استانداردی می باشند که در زیر مهم ترین این سرفصل ها ارائه می گردد و مواردی است که می بایستی در تهیه گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع مورد توجه قرار گیرد.

فهرست عناوین گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام:

 

  • نامه تأییدیه اعضاء هیأت مدیره
  • خلاصه عملکرد مالی
  • پیام مدیرعامل
  • گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
  • گزارش کنترل داخلی
  • گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
  • صورت های مالی
  • گزارش توجیهی افزایش سرمایه
  • گزارش حسابرس در خصوص طرح افزایش سرمایه

 

 نامه تأییدیه اعضاء هیأت مدیره

باتوجه به اینکه موارد ارائه شده در گزارش فعالیت هیأت مدیره بسیار کلیدی و تعهدآور می باشد و در واقع مشاهده نتیجه واقعی عملکرد اعضاء هیأت مدیره از طریق این اعداد و ارقام و جداول و نمودارها امکانپذیر می باشد لذا اعضاء هیأت مدیره می بایستی صحت آن را مورد تأیید قرار دهند. براین اساس در ابتدای هر گزارش فعالیت هیئت مدیره بطور معمول نامه تأییدیه اعضاء هیأت مدیره که به امضاء تک تک اعضا رسیده باشد قرار داده می شود.

خلاصه عملکرد مالی

خلاصه عملکرد مالی که درواقع نتیجه تصمیمات اعضاء هیأت مدیره و فعالیت های آنها در طول دوره تصدی گری آنها بوده است در قالب برخی نسبت ها و شاخص های مالی و همچنین نمودارها و جداولی که بصورت خلاصه گویای عملکرد مالی شرکت در طول سال گذشته است نیز می بایستی براساس استانداردها و اصول حسابداری و اقتصاد مهندسی تدوین و در این گزارش ارائه گردد. این گزارش بصورت خلاصه می باشد و در واقع شاخص های اصلی و کلیدی که نتیجه کلیه فعالیت های اعضاء را نشان می دهد در این بخش از گزارش می بایستی ارائه گردد. با نگاهی اجمالی به خلاصه عملکرد مالی در واقع می توان نتایج مثبت و یا منفی تصمیمات اتخاذ شده در طول سال گذشته را مشاهده نمود. این گزارش می بایستی بصورت خلاصه و بسیار گویا و حاوی شاخص های سودآوری مناسبی باشد.

پیام مدیرعامل

مدیرعامل شرکت می بایست متنی را آماده و در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی قرار دهد که هدف از آن ارائه گزارش اجمالی و همچنین برقراری ارتباط صمیمانه و بدون واسطه فی مابین مدیرعامل و سهامداران باشد. مدیرعامل در تنظیم متن پیام می بایستی اهداف و استراتژیهای کوتاه و بلند مدت اتخاذ شده در جهت رشد و توسعه شرکت را ارائه نماید و اقدامات انجام شده توسط خود و سایر اعضاء را بصورت خلاصه تشریح نموده و ابراز دارد که تمام تلاش و توان خود را در دستیابی به این اهداف هزینه خواهد کرد. همچنین ارائه واقعیت های بازار، شرایط رقبا، جایگاه شرکت، معضلات و مشکلات اصلی و پیش رو و برخی موارد اینچنینی نیز می بایستی در متن این پیام لحاظ گردد. در انتهای پیام نیز با جملاتی انگیزشی بتواند اعضاء هیأت مدیره و سهامداران را در دسترسی به اهداف متعالی شرکت ترغیب نماید.

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت

از مهم ترین بخش های گزارش فعالیت هیئت مدیره ارائه جداول و نموارهای مربوط به جزییات فروش، بازارهای کسب شده، لیست مشتریان، سهم بازار، هزینه های جاری، هزینه های سرمایه گذاری انجام شده و برخی موارد دیگر می باشد که در واقع به ارائه گزارشی از فعالیت ها و وضعیت عمومی شرکت در طول سال گذشته می پردازد. در این بخش جداول و نمودارها با جزییات بیشتری ارائه می گردد و کلیه نسبت های مالی و شاخص های کاربردی اقتصاد مهندسی با ارائه تجزیه و تحلیل های مربوط ارائه می گردد. در این بخش از گزارش جزییات اقدامات انجام شده عملیاتی که منجر به افزایش و یا کاهش تولید محصول و یا حتی تولید محصول جدید شده است نیز ارائه می گردد.

گزارش کنترل داخلی

اعضاء هیأت مدیره با رعایت استانداردهای موجود مراحل تدوین و افشاء اطلاعات مالی شرکت را مورد ارزیابی و کنترل قرارداده و نتایج این کنترل داخلی را در این بخش از گزارش ارائه می نمایند. گزارش کنترل داخلی بیانگر تأییدیه اعضاء هیأت مدیره در خصوص نحوه تدوین و گردآوری صورت های مالی شرکت می باشد و اعضاء هیأت مدیره می بایستی نظارت و کنترل دقیقی بر تهیه و ارائه صورت های مالی شرکت داشته باشند.

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت نیز می بایستی گزارش خود از صورتهای مالی تدوین شده و عملکرد ارائه شده هیأت مدیره را تهیه و در این بخش از گزارش لحاظ نماید.

صورت های مالی

صورت های مالی تأیید شده شرکت که توسط حسابرس مستقل مورد بررسی و بازرسی قرار گرفته و امضاء تأیید مدیران مالی و اعضاء هیأت مدیره شرکت را نیز دارد در این بخش قرار می گیرد.

گزارش توجیهی افزایش سرمایه

شرکت ها به دلایل مختلفی نظیر اجرای طرح توسعه، افزایش سرمایه در گردش، اصلاح نسبت های مالی، رعایت موارد قانون تجارت و غیره ممکن است اقدام به افزایش سرمایه Capital Increase نمایند. براین اساس نیاز است تا گزارش توجیهی مربوط را که علل و نحوه افزایش سرمایه را تشریح می نماید و مورد تأیید اعضاء هیأت مدیره می باشد به مجمع ارائه نمایند. درصورتی که اعضاء هیأت مدیره برای اجرای افزایش سرمایه تصمیمی اتخاذ نموده باشند، می بایستی گزارش توجیهی مربوط به افزایش سرمایه که بصورت جداگانه تدوین می گردد، در این بخش از گزارش ضمیمه شود.

از جمله خدمات مشاوره ای قابل ارائه توسط کارشناسان شرکت مشاور مالی و سرمایه گذاری بامداد قرن دانش تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه Capital Increase برای ارائه به مجمع صاحبان سهام می باشد. در تهیه این نوع از گزارش توجیهی شرکت بامداد قرن دانش از استانداردها، سرفصل ها و رویه های تعیین شده از سوی سازمان بورس، بانک ها و سایر ارگان های مربوط پیروی می نماید. همچنین در تهیه این نوع از گزارشات کارشناسان شرکت از نرم افزارهای محاسبات مالی اقتصادی نظیر کامفار COMFAR III Expert و همچنین مدل های مالی تدوین شده در نرم افزار اکسل Excel استفاده می نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص لطفا به بخش نحوه تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه مراجعه فرمایید.

گزارش حسابرس در خصوص طرح افزایش سرمایه

گزارش توجیهی افزایش سرمایه نیز می بایستی توسط حسابرس مورد بررسی قرار گرفته و بخش های مختلف آن با استانداردهای حسابداری و مالی هماهنگ شود. حسابرس بعنوان یک شخص بیطرف و همچنین بعنوان نماینده هیأت مدیره و صاحبان سهام بخش های مختلف گزارش افزایش سرمایه را مورد بررسی قرارداده و صحت و درستی برآوردهای مربوط به آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و گزارش خود را در خصوص آن با امضاء و تأیید خود ارائه می نماید.

 

یکی از مهم ترین و پرکاربردترین گزارشاتی که توسط کارشناسان بامداد قرن دانش تهیه می شود گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد که در این بخش بصورت اجمالی توضیحاتی در این خصوص ارائه گردید. خواهشمند است درصورتی که در این زمینه سوالات و ابهاماتی دارید با ما در میان بگذارید، کارشناسان ما آماده ارائه هرگونه مشاوره و توضیحات برای تهیه گزارش افزایش سرمایه شرکت شما می باشند.

Copy right © حقوق معنوی این مقالات برای بامداد قرن دانش محفوظ است و هرگونه کپی برداری و استفاده از این مطالب باذکر منبع بلامانع می باشد. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اشتراک گذاری

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
بازگشت به بالا